Vill du veta mer? Ring oss på: 070-849 16 33

Cõte Ouest/ Jean-Marc Palisse

Solpaneler

Vi på Elförbättringar på Öland tillhandahåller och installerar solpaneler/solceller. På senare år har det blivit allt mer vanligt att villaägare efterfrågar solen som energikälla, eftersom solceller är både miljövänliga och billiga i drift.

Solpaneler finns i flera olika varianter och storlekar som är anpassade för olika behov och ändamål. När du låter oss installera solpaneler hos dig ser vi till att du får rätt produkt som passar just dina behov.

Varför solpaneler?

Att producera sin egen el är ett bra sätt att spara på miljön, dessutom är solpaneler driftsäkra, robusta och effektiva. Med solpaneler som din primära energikälla slipper du oroa dig för stigande elpriser och tidskrävande underhåll. Solceller producerar el under alla årstider, men fungerar som bäst under sommarhalvåret, då solen är som mest synlig.

Överskottet säljs till din elleverantör

Dina solpaneler kommer producera som mest el under sommarhalvåret. Om solpanelerna producerar mer el än vad du behöver kan du sälja överskottet till din elleverantör. Om dina solpaneler sedan skulle producera ett underskott, som exempelvis under delar av vinterhalvåret, kan du köpa tillbaka el av din elleverantör.
Kontakta oss för rådfrågning och offertförfrågan.